Huoneentaulu 10: Myynnin johtaminen

Asiakkaiden vika

Älä etsi syyllistä. Etsi parannuskeino tai ratkaisu.

 • Löydä kasvu ennen kuin kilpailijasi tekevät sen.
 • Liiketoimintamallien jalostaminen; on löydettävä uusia ansaintalogiikoita ja markkinoita omaa tuote- ja teknologista osaamista hyödyntämällä.
 • Myy asiakkaiden haluamalla tavalla.
 • Voitele ja viritä myyntikoneistosi.
 • Myynnin organisointi ja koordinointi kuntoon.
 • Keskity omiin ihmisiin eli vastuu myyntitiimin tekemisestä.
 • Myyntiorganisaation johtaminen: palkitsemiset, työvälineet, koulutus, prosessit, tavoitteet ja mittarit.
 • Panosta jakelukanaviin ja monikanavakoordinaatioon.
 • Johda myynnin kasvu; resurssointi uusasiakashankinnan ja nykyisten asiakkaiden välillä.
 • Tunnista mahdolliset kasvun lähteet: asiakkaat, myyntikoneisto, ihmiset, johtaminen.
 • Huolehdi, että markkinointi ja myynti toimivat yhdessä. Niillä on yhteinen prosessi, ne eivät toimi omissa siiloissaan.
 • Kysymys on perusasioiden kurinalaisesta tekemisestä ja seurannasta.
 • Ota käyttöön digitaaliset myynnin ja markkinoinnin välineet.
 • Huolehdi sähköisen kanavan toimivuudesta.
 • Vahvista henkilökohtaisia kontakteja yrityksen ja asiakkaiden välillä.

Huoneentaulu 9: Myyntijohtaja

Yksityiskohdat

Myyntijohtaja määrittelee myyntiorganisaation tavoitteet.

 • Myyntijohtaja määrittelee ja asettaa tavoitteet, seuraa säännöllisesti myynnin toteutumista ja on jatkuvasti tietoinen myyjien tulosten toteutumisesta suhteessa tavoitteisiin.
 • Myyntijohtaja analysoi, organisoi ja ajoittaa toimintoja.
 • Myyntijohtaja on oltava tiedonkulun keskipisteessä.
 • Myyntijohtaja johtaa tiedon keräämistä, käsittelyä ja hyödyntämistä.
 • Myyntiorganisaatio on olemassa siksi, että sille jaetaan tehtäviä ja resursseja.
 • Haasteellisissa tilanteissa myyntijohtaja voi aina valita oman käyttäytymisensä ja reaktionsa.
 • Jollei myyntijohtaja tiedä minne ollaan menossa, ei hänen kulkemalla tielläkään ole sitten väliä.
 • Oman väen tunteminen on myyntijohtajan suurin voima. Hän on tietoinen, että myyjät ajavat omaa etuaan, eivätkä tee mitään ilman toivoa palkkiosta.
 • Myyntijohtaja keskittyy asioihin, joihin voi vaikuttaa ja toimii tilanteen edellyttämällä tavalla. Hän ei murehdi sellaisia asioita, joihin ei voi vaikuttaa.
 • Myyntijohtaja pitää asioiden mittasuhteet kohdallaan, eikä paisuttele asioita.
 • Myyntijohtaja pitää tunteensa kurissa ja säilyttää mielentyyneyden.
 • Impulsiivinen ja rönsyilevä päätöksenteko kuluttaa ennen kaikkea myyntijohtajaa itseään.
 • Myyntijohtaja kiittää, kannustaa ja rohkaisee.
 • Myyntijohtajan pitää olla rehellinen ja oikeudenmukainen.
 • Myyntjohtaja ylläpitää uskoa, näyttää tietä ja johtaa joukkojaan.
 • Myyntijohtaja tekee itse myyntityötä, mutta mitä enemmän esimies tekee toisten puolesta, sitä avuttomampia ovat hänen myyjänsä.
 • Kaikesta huolimatta myyntijohtajan on osattava suhtautua asioihin huumorilla ja nautittava työstään.