Valta ja vallankäyttö

Kuva1

Esimiesasemaa ja valtaa ei ole tarkoitettu muiden alistamiseen, eikä pelolla johtamiseen.

Sanotaan, että johtajuuden todellinen mitta on vaikutusvalta. Johtamisessa on kyse ihmisiin vaikuttamisesta tavoitellun lopputuloksen aikaansaamiseksi. Ihmiset seuraavat luonnostaan itseään vahvempia johtajia. Johtamista on kuitenkin hankala toteuttaa, jos ei ole seuraajia, jotka kulkevat perässä. Kun johtajalla on vaikutusvaltaa, ihmiset alkavat seurata häntä. Kun johtaja saavuttaa kunnioituksen, johtamisesta tulee helpompaa ja ihmiset jatkavat seuraamista. Kunnioitus perustuu johtajuuteen, ei asemaan, arvonimeen tai sukupuoleen. Heti kun saavutat kunnioitusta, saat valtaa. Suurinta valtaa käytetään vähin äänin ja valta siirtyy sille, jolla on taito käyttää sitä. Ihminen, jolla on valta, ei menesty ellei hän salli, että paremmat ideat loukkaavat hänen maailmaansa. Et voi oppia mitään uutta ellet salli, että sinua viisaammat ja taitavammat ihmiset sotkevat ympyröitäsi ja peliäsi. Johtajan tulee ymmärtää ja käyttää oikein rooliinsa kuuluvaa valtaa, vastuuta ja velvollisuuksia. Valta tuo mukanaan aina suuren vastuun. Valtaa käyttämällä ihmisiä on johdettu sekä hyviin että huonoihin tekoihin. Valta ei ole vain oikeuksia. Se velvoittaa huolehtimaan ja kantamaan vastuuta. Parhaimmillaan vallan käyttö on läpinäkyvää ja avointa. Ei voi koskaan sanoa, onko valta hyvästä vai pahasta. Oleellista on, miten sitä käytetään. ”Vallalla on taipumusta turmella ihmistä ja absoluuttinen valta turmelee absoluuttisesti” (Lordi Acton).

Valta-asema voi tehdä pienestä ja herttaisesta ihmisestä tyrannin ja hirviön, kun hän nousee korkeaan asemaan. Syynä muutokseen on ihmisen oma halu, valta addiktoi, nousee päähän tai ympäristön kulttuuri ja perimä antaa mallin. Valtaan päästyään ovat vallankäyttäjät yleensä haluttomia luopumaan määräävästä vallasta ja pitävät siitä kiinni viimeiseen asti. Valta on tehnyt monesta johtajasta kusipään ja pomottajan. Kun johtaja koukuttuu tunnetasolla valtaan, järjellä ei ole enää väliä. Vallan käytön perustaidoista tärkein ja ja ratkaisevin on tunteiden hallinta. Tunteet jättävät järjen varjoonsa. Valtaa väärin käyttävä on kuin narkkari, joka haluaa sitä koko ajan lisää. Hyvä johtaja ei takerru valtaan. Hän näkee, milloin on aika luopua ja antaa tilaa uudelle johtajalle. Me kaikki luovumme kaikista asioista ennemmin tai myöhemmin. Vallasta ja asioista voi ja pitää päästää irti, kun on sen aika. Luopuminen ei ole luovuttamista vaan kypsän ihmisen viisautta.

Valta voi sumentaa realiteetit ja todellisuudentajun. Tällöin usko omaan totuuteen estää näkemästä muiden näkökulmia ja totuutta. Työyhteisöön alkaa muodostua niin sanottu yhden totuuden kulttuuri. Taju siitä, mikä on oikein ja väärin hämärtyy. Totuutta ja oikeudenmukaisuutta huutavat äänet vaiennetaan. Työyhteisössä sallitaan vain se totuus, joka tukee ja imartelee vallankäyttäjän ääntä ja tahtoa. Tällöin voidaan ajautua mielivaltaan tai pakkovaltaan. Pakkovalta on vallan tyypeistä julmin. Organisaation jäsenen on pakko totella, halusi hän tai ei. Pakkovallan keinot perustuvat fyysiseen ja psyykkiseen pakottamiseen. Onkin sanottu, että organisaatio voi olla huonoimmillaan henkinen vankila. Mitä suurempi valta, sen pelottavammat seuraukset voivat olla. Pahimmillaan työyhteisö poistaa ne yksilöt, jotka poikkeavat sallitusta totuudesta. Poistaminen voi tapahtua sivistyneen hienotunteisesti tai se voi olla myös hyvin näkyvää ja suoraviivaista. Aivan selvää on, että tällaisessa kulttuurissa ja työpaikassa voidaan pahoin. Usein tällainen vallankäyttö jättää jälkeensä henkistä ja fyysistä kärsimystä, ja se näkyy organisaation tuloksissa ja ilmapiirissä.

Kaikissa ihmissuhteissa käytetään valtaa. Jokainen meistä on vallankäytön kohde ja vallankäyttäjä. Valtapelien ulkopuolelle ei voi edes jättäytyä, vaikka haluaisi. Johtajan on hyvä tunnistaa tilanteet, joissa häntä viedään ja milloin hän on vallankäytön kohteena. Töissä johtaja käyttää valtaansa, mutta myös työntekijällä on valtaa, esimerkkinä joukkovoima. Valtaa havittelevan on hyvä tietää, että oikeutettu valta takaa tottelevaisuuden paremmin kuin oikeuttamaton pakkovalta. Johtaminen ja vallankäyttö porukan keskeltä toimien vie tavoitteisiin paremmin kuin muodollisen vallan ja aseman korostaminen. Jokainen meistä haluaisi omata arvovaltaa ja karismaa, koska se on kestävintä ja kunnioitusta herättävintä valtaa. Hyvä johtaja johtaa omalla arvovallallaan, persoonallisuutensa kautta ja esimerkillään.

 

Huoneentaulu 10: Myynnin johtaminen

Asiakkaiden vika

Älä etsi syyllistä. Etsi parannuskeino tai ratkaisu.

 • Löydä kasvu ennen kuin kilpailijasi tekevät sen.
 • Liiketoimintamallien jalostaminen; on löydettävä uusia ansaintalogiikoita ja markkinoita omaa tuote- ja teknologista osaamista hyödyntämällä.
 • Myy asiakkaiden haluamalla tavalla.
 • Voitele ja viritä myyntikoneistosi.
 • Myynnin organisointi ja koordinointi kuntoon.
 • Keskity omiin ihmisiin eli vastuu myyntitiimin tekemisestä.
 • Myyntiorganisaation johtaminen: palkitsemiset, työvälineet, koulutus, prosessit, tavoitteet ja mittarit.
 • Panosta jakelukanaviin ja monikanavakoordinaatioon.
 • Johda myynnin kasvu; resurssointi uusasiakashankinnan ja nykyisten asiakkaiden välillä.
 • Tunnista mahdolliset kasvun lähteet: asiakkaat, myyntikoneisto, ihmiset, johtaminen.
 • Huolehdi, että markkinointi ja myynti toimivat yhdessä. Niillä on yhteinen prosessi, ne eivät toimi omissa siiloissaan.
 • Kysymys on perusasioiden kurinalaisesta tekemisestä ja seurannasta.
 • Ota käyttöön digitaaliset myynnin ja markkinoinnin välineet.
 • Huolehdi sähköisen kanavan toimivuudesta.
 • Vahvista henkilökohtaisia kontakteja yrityksen ja asiakkaiden välillä.

Huoneentaulu 9: Myyntijohtaja

Yksityiskohdat

Myyntijohtaja määrittelee myyntiorganisaation tavoitteet.

 • Myyntijohtaja määrittelee ja asettaa tavoitteet, seuraa säännöllisesti myynnin toteutumista ja on jatkuvasti tietoinen myyjien tulosten toteutumisesta suhteessa tavoitteisiin.
 • Myyntijohtaja analysoi, organisoi ja ajoittaa toimintoja.
 • Myyntijohtaja on oltava tiedonkulun keskipisteessä.
 • Myyntijohtaja johtaa tiedon keräämistä, käsittelyä ja hyödyntämistä.
 • Myyntiorganisaatio on olemassa siksi, että sille jaetaan tehtäviä ja resursseja.
 • Haasteellisissa tilanteissa myyntijohtaja voi aina valita oman käyttäytymisensä ja reaktionsa.
 • Jollei myyntijohtaja tiedä minne ollaan menossa, ei hänen kulkemalla tielläkään ole sitten väliä.
 • Oman väen tunteminen on myyntijohtajan suurin voima. Hän on tietoinen, että myyjät ajavat omaa etuaan, eivätkä tee mitään ilman toivoa palkkiosta.
 • Myyntijohtaja keskittyy asioihin, joihin voi vaikuttaa ja toimii tilanteen edellyttämällä tavalla. Hän ei murehdi sellaisia asioita, joihin ei voi vaikuttaa.
 • Myyntijohtaja pitää asioiden mittasuhteet kohdallaan, eikä paisuttele asioita.
 • Myyntijohtaja pitää tunteensa kurissa ja säilyttää mielentyyneyden.
 • Impulsiivinen ja rönsyilevä päätöksenteko kuluttaa ennen kaikkea myyntijohtajaa itseään.
 • Myyntijohtaja kiittää, kannustaa ja rohkaisee.
 • Myyntijohtajan pitää olla rehellinen ja oikeudenmukainen.
 • Myyntjohtaja ylläpitää uskoa, näyttää tietä ja johtaa joukkojaan.
 • Myyntijohtaja tekee itse myyntityötä, mutta mitä enemmän esimies tekee toisten puolesta, sitä avuttomampia ovat hänen myyjänsä.
 • Kaikesta huolimatta myyntijohtajan on osattava suhtautua asioihin huumorilla ja nautittava työstään.

Huoneentaulu 8: Asiantuntijaorganisaation johtaminen

Johtamistyyli

Asiantuntijaorganisaation kulttuuri ei voi olla sellainen, että esimies käskee, valvoo ja vaatii.

 • Esimies keskustelee runsaasti asiantuntijoiden kanssa työyhteisön toiminnasta ja kyselee heidän mielipiteitä.
 • Esimies ratkoo ongelmia ja konflikteja yhdessä muiden kanssa.
 • Asiantuntijan omat tavoitteet määritellään yhdessä esimiehen kanssa.
 • Esimiehen tehtävä on auttaa ihmisiä oivaltamaan työnsä tarkoitus.
 • Esimies tuntee asiantuntijoiden työn. Hän ei kuitenkaan määrää, miten se tehdään, mutta odottaa paljon.
 • Esimies ei panttaa tietoa ja varmistaa resurssit.
 • Esimies on helposti lähestyttävä ja antaa aidosti aikaansa.
 • Esimies myöntää omat virheensä, sillä hän ei todellakaan aina ole oikeassa, eikä tiedä kaikkea.
 • Esimies kannustaa asiantuntijoitaan. Aitoa kannustusta ja kiitosta ei voita mikään.
 • Esimies kannustaa asiantuntijoita kehittymään työssään. Hänellä on aito kiinnostus työntekijöidensä oppimisesta ja kehittymisestä.
 • Esimies on kiinnostunut asiantuntijoidensa hyvinvoinnista ja antaa työrauhan. Näkee toiset ja kunnioittaa heitä.
 • Asiantuntijatyöyhteisössä on vallalla avoin toverihenki, keskinäinen avuliaisuus, tukeminen ja siellä osataan pitää yhdessä hauskaa.
 • Työyhteisön ihmissuhteet ovat luottamukselliset ja suorat.
 • Työyhteisössä suvaitaan erilaisia näkemyksiä ja siedetään hyvin erilaisuutta. Työyhteisössä vallitsee keskinäinen kunnioitus.
 • Työyhteisön kaikilla jäsenillä on tunne osallisuudesta työyhteisön suunnitelmiin ja tapahtumiin.
 • Asiantuntijat ovat kiinnostuneita saamaan palautetta omasta työstään esimieheltä ja muilta kollegoilta.

 

Huoneentaulu 7: Itsensä johtaminen

Johdon päätös

Luota vaistoihisi. Intuitio ei valehtele. Jos epäilet jotain, älä ryntää mihinkään.

 • Säilytä halu kehittää itseäsi jatkuvasti. Ruoki mieltäsi ammattikirjallisuudella.
 • Puhu hyvää itsestäsi. Sano suoraan, mitä tarkoitat, älä kiertele.
 • Kehitä ajankäyttöäsi ja suunnitelmallisuuttasi. Mene työpaikalle ajoissa ja rauhassa.
 • Pidä päämäärä ja tehtävä kirkkaana. Anna olla sen, mitä et pysty hallitsemaan tai kontrolloimaan.
 • Tee työsi vastuullisesti ja korkealla moraalilla. Ole onnellinen pienistäkin onnistumisistasi ja ota opiksi epäonnistumisistasi. Epäonnistuminen on tienviitta, joka osoittaa sinut oikeaan suuntaan. Jokainen päivä on mahdollisuus aloittaa alusta.
 • Murehtiminen on ajanhukkaa. Käytä energiasi murehtimisen sijaan ongelmiesi ratkaisemiseen. Kaikki menee joskus ohi, sillä ongelmat eivät kestä ikuisesti.
 • Muista henkinen työsuojelusi. Yritä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Ota vaikeat ihmiset haasteena, älä ongelmana.
 • Tee työsi mahdollisimman hyvin. Muista yksinkertaisuuden laki. Jos palvot perusasioita, sinusta tulee briljantti kaikessa, mitä teet.
 • Kun ihmiset näyttävät sinulle todellisen karvansa, usko ensimmäisestä kerrasta. Se, mitä joku teki sinulle menneisyydessä, ei vaikuta nykyhetkessä, ellet itse anna sen vaikuttaa.
 •  Jos et tiedä mitä tehdä, pysähdy paikoillesi. Vastaus kyllä selviää sinulle.
 • Pysy kaukana negatiivisuudesta ja draamasta.
 • Tärkeintä on onnellinen ja tasapainoinen elämä, ei pelkkä työssä menestyminen. Elämä on muutakin kuin työ.
 • Muista, että kaikki työ on arvokasta, hyödyllistä ja tärkeää.
 • Ohjelmoi ja ohjaa mieltäsi, älä pakota tai syyllistä. Kyse on kuitenkin omasta asenteestasi.
 • Tehokkuudesta tuottavuuteen, saavuttamisesta todelliseen vapauteen. Tavoite ei ole tehdä työtä oikein, vaan oikeita asioita. Jos jokin tuntuu väärältä, älä tee sitä. Ole rehellinen itsellesi kaikessa, mitä teet.
 • Se, mihin uskot on merkityksellisempää kuin se, mitä toivot tai mistä unelmoit. Sinusta tulee se, mihin uskot. Älä kuitenkaan koskaan luovu unelmistasi.
 • Pidä huolta fyysisestä ja henkisestä kunnostasi. Herätä positiivinen suhde omaan kehoosi. Treenaa kehoasi ja mieltäsi. Ole kuitenkin armollinen itsellesi.
 • Muista antaa aikaa perheellesi ja läheisillesi. Rakasta itseäsi ja opettele sitten rakastamaan muita. Se, mitä annat eteenpäin, tulee takaisin. Aina.

Huoneetaulu 6:Muutosviestintä

Ihme

Muutosjohtajalle sanotaan usein, että meidän business on niin erilaista. Samanlaista se on kaikkialla, illalla pitää olla kassassa enemmän rahaa kuin aamulla.

 1. ”No news is bad news.” Kerro asianomaisille mahdollisimman nopeasti, jotta huhut eivät pääse leviämään.
 2. Älä panttaa tietoa. Ole avoin. Kerro kaikki, minkä voit. Sano ääneen myös se, että sinulla ei ole lupa kertoa tai et tiedä kaikkea.
 3. Viesti ja toista yhä uudelleen keskeiset viestisi varsinkin epävarmoissa tilanteissa. Tietoa ei ole koskaan liikaa.
 4. Pyri olemaan johtajana ja esimiehenä lähellä henkilöstöä ja helposti tavoitettavissa.
 5. Piirrä kartta ja kuvaa visio. Henkilöstö haluaa kokonaiskuvan.
 6. Hyväksy myös hankalat kysymykset. Älä torju niitä. Valmistaudu niihin.
 7. Ole rehellinen. Puhu aina totta, vaikka totuus olisi epämiellyttäväkin, sillä tekojen ja puheiden on oltava tasapainossa. Luottamus ratkaisee ja faktat ovat rautaa.
 8. Älä anna katteettomia lupauksia. Ne murentavat uskottavuuttasi.
 9. Luo tilaa keskustelulle ja hyväksy eri näkemykset. Noteeraa pienetkin onnistumiset ja kuvaa etenemisen vaiheet.
 10. Onnistumiset vahvistavat itseluottamusta. Käytä viestinnän keinoja monipuolisesti, vain yksi tapa ei riitä. Erityisen tärkeää on viestiä kasvokkain.
 11. Tunnista todelliset kysymykset, jotta voit viesteissäsi tarttua oikeisiin asioihin.
 12. Anna tilaa tunteille, omille ja toisten, mutta älä jää niiden valtaan.
 13. Valmistaudu kohtaamaan vastakkaisia näkemyksiä. Pyri huomioimaan kaikki kysymykset.
 14. Oikaise virheelliset tiedot faktoilla, mutta arvosta mielipiteitä. Suunnittele etukäteen, miten aiot käsitellä ne.

Huoneentaulu 5: Muutosjohtaja

Vihaan muutosta

Muutos ja muutoksen johtaminen aiheuttavat usein esimiehelle stressiä ja uupumusta.

 • Hahmottaa selkeästi päämäärän, tuo tavoitteet selkeästi esiin ja pysyy sovitussa suunnassa.
 • Ottaa henkilöstön mukaan suunnitteluun, toteuttamiseen ja muutosprosessiin.
 • Motivoi henkilöstöä toimimaan uudistuvan organisaation hyväksi ja antaa henkilöstölle aikaa hyväksyä muutoksen.
 • Toimii ja johtaa esimerkillä. Pistää itsensä likoon. Liikkuu ja näkyy.
 • Päättää rohkeasti vaikeistakin asioista. On rehellinen, luotettava ja uskottava. Rakentaa luottamusta antamisen ja saamisen periaatteella.
 • Hänen sanaansa on voitava luottaa myös tiukassa paikassa.
 • On uudistuskykyinen ja ammattitaitoinen, mutta kaikkea ei kuitenkaan tarvitse itse tietää.
 • On läsnä ja valmis kuuntelemaan ja tukemaan aidosti henkilöstöään muutoksessa.
 • On aidosti kiinnostunut työntekijöidensä asemasta ja työtehtävistä uudessa organisaatiossa.
 • Tiedottaa ja jakaa tietoa muutoksesta riittävästi ja riittävän usein koko muutosprosessin ajan.
 • On helposti lähestyttävä, välittää ja oppii tuntemaan ihmiset ja antaa heidän tutustua itseensä. Käy kehityskeskusteluja.
 • Valmentaa ja järjestää koulutusta. Luo oppimista ja kehittämistä edistävän ilmapiirin.
 • Huomioi työntekijöiden yksilölliset erot; jokainen heistä tarvitsee erilaista tukea ja käy omaa muutosprosessiaan läpi omassa tahdissaan.
 • Ennakoi ja ymmärtää oikean ajoituksen merkityksen.
 • Pitää siirtymäriittejä, ne auttavat luopumaan vanhasta.
 • Käyttää itse mentoria; oppii tuntemaan itsensä.