Johda innovatiivisuutta ja luo perusta luovuudelle

Innovatiivinen 15

Joskus yksinkertaiset asiat ovat parhaita asioita.

Johtajan ei kannata yrittää lisätä työntekijöiden luovuutta vaan keskittyä poistamaan organisaation rakenteita, jotka estävät luovuuden ja innovatiivisuuden. Työntekijät yleensä tietävät, mitkä rakenteisiin, järjestelmiin, johtamiseen tai työkaluihin liittyvät seikat organisaatiossa estävät luovat prosessit ja innovatiivisuuden, mutta eivät hevin puhu niistä julkisesti. Luovuus on kyky hyödyntää älykkäitä ideoita ja ratkaisuja, ja innovatiivisuus on kyky nähdä muutos mahdollisuutena, ei uhkana.

Useat yritykset vähentävät vaikeina aikoina koulutuksen määrää, vaikka pitäisi tehdä juuri päinvastoin. Jos kehittäminen ja innovatiivisuus lakkaavat ja yritys jatkaa samalla tyylillä vuosia, se tylsistyy ja alkaa kehityksen sijasta tuskainen hiipuminen. Jos olet epätoivoinen liiketoimintasi kehityksestä, kysy asiakkailta. Parhaita kehitysideoita tulee asiakkailta ja erityisesti reklamoivilta asiakkailta. Koulutuksen avulla on mahdollisuus ottaa henkilöstön parviäly käyttöön ja käynnistää henkilöstön luova ajattelu. Asiakaslähtöisyyden ja innovaatioiden syntymisessä keskeistä on saada työntekijät katsomaan toimintaa aina asiakkaan ja käyttäjän näkökulmasta.

Johtajuus on rehellisyyttä ja luottamusta

Tappio 1

Johtajan välttämättömät ominaisuudet ovat rehellisyys ja luotettavuus. Johtajuus on rehellisyyttä niin puheissa kuin teoissa.

Rehellisyyden vaatimus on ehdoton; olet joko rehellinen tai et. Valheen verkostossa jää aina ennemmin tai myöhemmin kiinni. Epärehellisyydessä petät yleensä vain itseäsi. Ole rehellinen itsellesi, niin säilytät itsekunnioituksesi. Ole rehellinen muille, niin säilytät muiden kunnioituksen. Maailmassa, jossa elämme, pitäisi useammin katsoa rehellisesti itseään peiliin. Voit huijata muita vuodesta toiseen ja saada silti taputuksia olallesi, mutta jos huijaat kasvoja peilissä, palkkiosi on surua ja kyyneleitä.

Arvokkain asia johtamisessa on luottamus. Se on johtajuuden perusta. Luottamus luodaan lupausten lunastamisella eli pidä sanasi. Liike-elämässä rehellisyys ja suoraselkäisyys tarkoittavat, että teet sitä mitä sanot. Luottamuksen ansaitseminen voi viedä vuosia, mutta sen menettäminen tapahtuu sekunneissa. Yksikin valhe johtamisessa muodostaa epäilyksen jokaiseen totuuteen. Rehellisyys ja luottamus on johtajan ja työntekijän välillä olevan vuorovaikutussuhteen tärkein osa. Luottamuksella on suora yhteys organisaation tuottavuuteen, innovatiivisuuteen, kilpailukykyyn ja tulokseen.  Luottamus on kuin peili; jos pudotat sen, voit korjata sen, mutta jäljelle jää aina särö. Kun rikot sen liian monta kertaa, ei jäljelle jää mitään korjattavaa.

Johtaminen on kuuntelemista

Kuuntelija 6

Esimiehen tärkein työväline ei ole puhuminen vaan kuunteleminen. 

Esimiehen ja työntekijän välinen kommunikaatio on tärkeässä roolissa työelämässä. Johtaminen on vuorovaikutusta, ei käskyttämistä. Meillä on kaksi korvaa ja yksi suu, missä suhteessa tulisi myös toimia.

Kun johtaja kuuntelee, se tekee hänestä paremman esimiehen. Kuuntelemalla johdat paremmin kuin puhumalla. Kuuntelu on johtajan ammattitaitoa. Älä keskeytä, kärsivällinen kuuntelu herättää kunnioitusta ja arvostusta. Aina voi valita, arvostatko vai arvosteletko keskustelukumppaniasi?

Dialogi ja kuunteleminen ovat esimiehen ydintaitoja. Dialogissa keskustelukumppanit ovat tasavertaisia ja toisen mielipidettä kuunnellaan arvostaen. Mitä jos pysähtyisit ja päättäisit tehdä asioita uudella tavalla – kuunnellen, arvostaen ja dialogin kautta yhdessä sparraten?

 

 

Johtaminen on henkilöstön kehittämistä

Rentoutunut 4

Ole aina joukkosi mukana niin hyvässä kuin pahassa. Älä ole rintamakarkuri.

Yhteishengen luominen on koko työyhteisön yhteinen asia, jossa esimiehellä on kuitenkin iso rooli ja vastuu. Yhteishenki syntyy asiat yhdessä kokien. Matkaa tehdään yhdessä.

Huonot johtajat pahentavat jo valmiiksi stressaantuneiden työntekijöiden tilannetta ja lisäksi heikot johtajat stressaavat itse muutoksessa, taantumassa ja vaikeiden tilanteiden kääntämisessä voitoksi. Luottamuksen puute johtoon lisää työntekijöiden huolta ja stressiä. Stressi heikentää tuottavuutta mitä kauemmin tilanteen annetaan jatkua hoitamattomana.

Kouluttaa ihmisiä ja menettää heidät on huono asia, mutta jättää heidät kouluttamatta ja pitää heidät on vielä huonompi asia. Johtajan näkyvä osallistuminen ja itsensä likoon paneminen on merkityksellisintä kehitysprosessien toteutuksessa.

Kehittämisen ja uudistumisen aika on viimeistään silloin, kun vanha kyllästyttää lähes kaikkia ja halua tehdä toisin on selvästi ilmassa. Henkilöstön kehittämisessä tarvitaan resursseja ja se on investointi tulevaisuuteen. Henkilöstön kehittämiseen tarvitaan aikaa, rahaa, tahtotila, voimavaroja, kykyjä ja vastuuhenkilöitä.

 

 

Johtaminen alkaa itsensä johtamisesta

Kuvitelmia8

Älykäs tuntee muut, viisas tuntee itsensä (Lao-tse)

Itsensä johtaminen, itsetuntemus, itsekontrolli, ja itsekuri ovat asioita, jotka jokaisen esimiehen on hallittava. Itsensä johtamisessa jokaisen on otettava vastuu omasta käyttäytymisestään, kommunikoinnistaan ja sen vaikutuksesta toisiin ihmisiin. Tätä vastuuta ei voi siirtää muualle.

Esimiehen tulisi kuunnella totuus omasta itsestään, etenkin kun sitä totuutta varmasti jossakin määrin silotellaan ennen kuin se kantautuu hänen korviinsa. Kokemus, viisaus ja nöyryys ovat ominaisuuksia, jotka esimies voi saada vain ajan myötä.

Jos et pidä itsestäsi huolta, et voi onnistua esimiehen roolissa, etkä muissakaan rooleissa. Jokainen, joka laiminlyö oman kuntoisuutensa, maksattaa sen työtovereillaan, lähimmillään ja yhteiskunnalla. Elät pidempään, kun ymmärrät, että onnettomana  elämäsi menee hukkaan. Joten muutu ja kasva. Jos et kasva, et elä oikeastaan ollenkaan.

Jokaisen meistä tulisi miettiä, mitkä asiat ovat omassa elämässä tärkeitä? Perhe, ystävät, työ, valta, kunnia, status vai terveys? Hautausmaat ovat täynnä korvaamattomia ja täydellisiä ihmisiä. Onko muuten mitään järkeä olla hautausmaan rikkain ihminen? Vaikka itsensä tuntemiseen menee koko elämä, niin eikö elämän päämäärä loppujen lopuksi ole kuitenkin itsensä hyväksyminen sellaisena kuin on?

 

Johtaminen on tiimityötä

Mun tiimi 7

Johtajan on oltava tiimipelaaja, joka kunnoittaa tiiminsä jäseniä.

Tiimit ovat päivän sana työpaikoilla. Tiimeissä työskentely ei poista johtajuuden tarvetta. Vaikka organisaatiokaavion mukaan johtoporras vähenisi tai poistuisi, jonkun tiimissä täytyy tarvittaessa ottaa vetovastuu.

Alati muuttuvassa maailmassa esimies ei voi tietää vastausta kaikkeen tai edes olla se, jolla on paras tieto. Johtaja ei pysty tekemään asioita yksin. Tietäminen ei ole tiimissä koskaan yhden henkilön varassa.Yhdessä parhaista johtajuuden määritelmistä kysytään, oletko tarpeeksi voimakas, rohkea, nöyrä ja kypsä pyytääksesi muilta apua.

Monia ennätyksiä ja onnistumisia on tehty, mutta vain, koska apu ja tuki on tullut muilta tiimin jäseniltä. Parhaat tiimit ovat niitä, jotka ovat oppineet työskentelemään yhdessä. Keskenään erilaisista ihmisistä koostuva tiimi työskentelee tehokkaammin ja ideoi luovemmin. Mitä tahansa teetkin, niin tee se tiiminä. En minä vaan me – se on tiimityötä.

Esimerkki on johtajuutta

Johtajuuden hinta EN-1

John Wooden on sanonut, että, kaikkein voimakkain johtamisen työkalu on sinun oma esimerkkisi.

Presidentti Harry Truman on sanonut samasta asiasta, että voidakseen johtaa muita on oltava valmis menemään edeltä yksin.

Albert Schweitzerin mukaan esimerkki ei ole pääasia vaikuttaa muihin. Se on ainoa tapa.

Maailmaa on muutettu esimerkillä, ei mielipiteillä (Paulo Coelho).

Lapsi oppii enemmän siitä mitä sinä olet kuin siitä mitä sinä opetat (W.E.B Dubois).