Asiantuntijaorganisaation johtaminen 7:Tiimityö

supertiimi

Lahjakkuudella voitetaan otteluja, mutta tiimityöllä ja älykkyydellä voitetaan mestaruuksia.

Tiimityöskentelyn merkitys on yhä tärkeämpi ja se on taito, jota vaaditaan yhä useammin niin asiantuntijoilta kuin esimiehiltä. Tiimi voi olla spontaanisti kokoonpantu ryhmä asiantuntijoita, joilla on yhteinen tavoite ja päämäärä, johon kaikki jäsenet ovat sitoutuneet. Jokaisen tiimin jäsenen pitää tietää oma roolinsa; kun kaikki tietävät, mihin kokonaisuuteen oma tehtävä kuuluu, tiimistä tulee tiimi. Työt tulee jakaa niin, että jokaisella on tehtävä, johon hänen osaamisensa ja kokemuksensa riittävät. Tiimityöskentelyssä nousevat esiin henkilöiden persoonallisuudet ja työskentelytavat. Tiimin jäsenten tulee täydentää toisiaan, sillä toimiva tiimi tarvitsee erilaisia osallistujia omilla vahvuuksillaan. Toimivalle tiimille todellinen vuorovaikutus sekä tehokas ja toimiva sisäinen viestintä ovat elintärkeitä. Nykypäivän tiimit ovat luonteeltaan yhä useammin virtuaalisia eli ajasta ja paikasta riippumattomia.

Tutkimuksen mukaan kaikkia menestyneitä tiimejä yhdistää tiimissä vallitseva psykologinen turvallisuus. Psykologinen turvallisuuden tunne saavutetaan sillä, että tiimin jäsenet tuntevat olonsa vapaiksi ja turvallisiksi jakaa tunteitaan ilman pelkoa syyttelystä. Tiimin jäsenten on siis pystyttävä avoimesti kertomaan toisilleen, jos jokin tuntuu olevan pielessä. Tiimille pitää siis luoda turvallinen työympäristö. Tiimi on turvallinen, kun ujoin ja heikoin uskaltaa kritisoida ryhmän toimintaa. Ryhmästä tulee tiimi myös silloin, kun ryhmän jokainen jäsen on kyllin varma itsestään ja omasta panoksestaan uskaltaakseen antaa tunnustusta muiden jäsenten taidoille ja saavutuksille. Tiimin jäsenet ovat riippuvaisia toisistaan pyrkiessään saamaan aikaan tiimille asetettuja tuloksia ja tavoitteita. Hyvä tiimi pystyy luomaan enemmän kuin sen jäsenet yhteensä yksilöinä ja hyvässä tiimissä on mukava tehdä töitä. Erityisen palkitsevaa se on silloin, kun tiimin jäsenet myös kokevat saavansa tukea omaan työhönsä muilta tiimin jäseniltä. Siksi esimiehen tulisi pyrkiä kehittämään tiimityötä systemaattisesti siihen suuntaan, että työympäristö ja lähimmät työtoverit koetaan tukijoukkoina eikä kilpailijoina.

Tiimillä täytyy olla johtaja eli henkilö, joka vastaa tiimin tuloksesta ja tavoitteista sekä luo selvät ja tarkasti määritetyt roolit. Tärkeää on myös kyetä arvioimaan ja johtamaan oman tiimin jäseniä yksilöllisesti ja kutakin tukien. Asiantuntijatiimissä kukaan ei tee tulosta yksin vaan se on kaikkien yhteinen saavutus. Tiimin jäsenten on luotettava toisiinsa ja esimiehen tiimiinsä. Esimiehen asema nähdään organisaation kaikilla tasoilla kriittisenä organisaation jäsenten henkilökohtaisen ja tiimien kollektiivisen osaamisen tukijana. Esimiehen pitää olla mukana tiimin juhliessa voittoa ja ennen kaikkea silloin, kun tiimi kohtaa vaikeuksia. Esimies voi tuoda työlle lisäarvoa läsnäolon ja vuorovaikutuksen kautta ja auttaa asiantuntijoita motivoitumaan. Esimiehen on tunnistettava asiat, jotka vaikuttavat kunkin työntekijän motivaatioon. Asiantuntijaorganisaatioon tulisi luoda tiimimyönteinen ilmapiiri. Tämän myönteisyyden aikaansaaminen edellyttää avointa tiedonkulkua ja keskustelua. Valitettavasti asiantuntijaorganisaatioon kuuluvat tietyllä tavalla myös erilaiset valtapelit ja kilpailu. Asiantuntijat kilpailevat keskenään osaamisensa laadulla, sisällöllä ja saavutuksilla. Sosiaalinen vertailu kollegoihin on tärkeä ammatti-identiteetin rakentamisen ja ylläpitämisen keino silloin, kun se ei tuhoa yhteisöllisyyttä ja me-henkeä. Me-hengen luominen on kaikkien työpaikalla työskentelevien vastuulla, ei vain esimiesten. Tunteita ei saa tukahduttaa, negatiiviset tunteet pitää käsitellä ja henkilökemioihin on turha vedota. Työpaikka on työtä, ei tunnemyrskyjä, eikä henkilökohtaisten ongelmien oksentamista varten. Pohjimmiltaan työssä viihtymisessä ja jaksamisessa on kysymys siitä, miten me tulemme toimeen toistemme kanssa ja kuinka paljon arvostamme toisiamme. Koko työyhteisö on vastuussa siitä, minkälainen me-henki työpaikalla on.

Tehokkaimmillaan tiimityöskentely voi vaikuttaa erittäin positiivisesti koko organisaation toimintaan, mutta tehottomimmillaan tulos voi olla täysin päinvastainen. Hyvä tiimityöskentely on taito, jonka jokainen tiimi voi oppia, jos tahtoa ja halua riittää. Yksin ei kuitenkaan pärjää, yhteistyössä on aina haasteita, eikä työskentely tiimissä ole aina helppoa. Terveessä asiantuntijatiimissä on hyvä tekemisen meininki, paljon energiaa ja innostusta. Epäterveessä tiimissä puolestaan voi esiintyä monenlaisia taudinkuvia; keskinäistä kilpailua, kyräilyä ja kampittamista. Valitettavasti kaikki tiimityöongelmat ovat ihmissuhde- ja viestintäongelmia, jotka johtuvat usein asenteista ja siitä, ettemme tunne toisiamme tai hyväksy erilaisuutta. Ne voivat myös johtua siitä, ettemme tunne toistemme toimintamalleja, ajatustapoja tai viestintätapoja. Tämän johdosta me sitten loukkaannumme, hermostumme tai ahdistumme. Tiimin jäsenten on ymmärrettävä toistensa luontaisia käyttäytymismalleja ja mahdollisuuksien mukaan sopeutettava omaa viestintäänsä toiselle sopivammaksi. Hyvässä tiimissä jokaisella jäsenellä pitää olla ymmärrystä laittaa välillä oma ego sivuun, antaa tilaa muille ja samalla luopua edes vähän omasta erinomaisuudestaan. Tiimityö kun ei ole sitä, että kaikki tekevät niin kuin minä haluan. Jokainen, joka pitää itseään korvaamattomana, pitäisi tökätä sormensa veteen ja katsoa, jääkö veteen reikä, kun sormi vedetään pois. Hyvän tiimin suurin vihollinen on siis minä itse. Silloin, kun oma minä nostetaan tiimin edun yläpuolelle, kärsii koko tiimi ja organisaatio. Menestyäksemme tarvitsemme toisiamme ja hyvä yhteispeli syntyy kun autamme ja kannustamme toisiamme. It is less me and more we.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s